ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿԻՆ ՄԱՍ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՁԵՒԱԹՈՒՂԹԸ ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ