Մարտ
01 Մարտ 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
ԺԹ. օր աղուհացից Պահք
  • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 5, 8-14

Մատթ 13, 24-30

160